Rury

Rury strukturalne (PE, PP).

 

Zastosowania:

 • kanalizacja deszczowa
 • kanalizacja sanitarna
 • kanalizacja ogólnospławna
 • drenaż

 

Zgodność z normami i aprobatami technicznymi:

 • PN EN ISO 9969
 • PN EN 13476-3
 • dopuszczenie do stosowania w budownictwie wg norm DIN 16961, DIN 19357, PN EN 1610

Materiał: polietylen (PEHD), polipropylen (PP)

 • wysoka odporność na pełzanie
 • wysoka odporność na starzenie się dzięki stabilizacji termicznej
 • dobra elastyczność
 • bardzo dobra odporność na ścieranie
 • stabilność termiczna dla ścieków o przepływie ciągłym
  • do +60 st. C
  • +80 st. C dla przepływu awaryjnego

 

Odporność chemiczna:

 • odporność chemiczna dla mediów o wartościach pH między 2 (kwaśny) i 12 (zasadowy),
 • rury odporne na wszystkie ścieki i substancje w ziemi,
 • w porównaniu do innych materiałów gdzie agresywność chemiczna prowadzi do nieodwracalnych zmian w materiale, w wypadku tworzyw sztucznych jest to zazwyczaj proces fizyczny prowadzący wyłącznie do pogorszenia niektórych ich właściwości,
 • odporne na roztwory kwasów, soli, zasad, jeżeli nie są one zbyt silnymi utleniaczami,

 

Odporność termiczna:

 • długotrwała podatność na temperatury:
  • do średnicy DN 200: +45 st. C,
  • większe średnice +35 st. C.
  • montaż między – 25st.C do +60st.C.