OCHRONA BETONU – płyty ochronne SURE GRIP

Dostarczamy kompletne rozwiązania, chroniące przed korozją i oddziaływaniem agresywnych mediów, wszelkie rodzaje budowli betonowych służących do ich magazynowania i transportu.

 

System ochrony AGRUSAFE SURE GRIP

 •  płyty ochronne wraz z profilami wykończeniowymi i montażowymi.

 

Płyty ochronne wykonane z wysokiej klasy materiałów:

 • PE, PP,
 • PE-el.,
 • PVDF,
 • E/CTFE

 

Główne zastosowania:

 • Ochrona zbiorników:
  • agresywnych mediów przemysłowych,
  • oczyszczalniach ścieków i mediów zanieczyszczających wodę,
  • odcieków wysypiskowych,
  • wody pitnej.
 • Ochrona rur i studzienek betonowych.
 • Ochrona i uszczelnienie tuneli i kanałów.
 • Ochrona i uszczelnienie obszarów załadunkowych produktów petrochemicznych.

 

Główną zaletą naszych rozwiązań jest trwałość eksploatacyjna, pozwalająca na znaczne zmniejszenie kosztów przeglądów, napraw i konserwacji:

  • ochrona konstrukcji (betonowych – wszelkie rodzaje betonu, stalowych i murowanych) przed korozją, pęknięciami i nieszczelnościami,
  • wielokrotnie większa odporność chemiczna na działania agresywnych mediów w porównaniu z innymi materiałami,
  • wysoka odporność na wyrywanie płyt z chronionego betonu,
   • do 90 t/m2, osiągana poprzez trwałe, mechaniczne mocowanie płyt w betonie (420 kotew/ m2),
   • monolityczna konstrukcja płyty z kotwami,
   • optymalne zakotwienie we wszystkich kierunkach – przekątne umieszczenie kotew – szczególnie ważne przy zmianach temperatury,
  • wysoka odporność na odspajanie pod wpływem ciśnienia wód gruntowych,
   • do 3 bar,
  • wielokrotnie większa odporność na ścieranie, w porównaniu z innymi materiałami,
   • beton (90-krotna), stal (6-krotna),
  • wysoka wytrzymałość na uderzenia,
  • szeroki zakres temperatur (od -40 C do +60 C, krótkotrwale +80 C),
  • odporność na promieniowanie UV – nie odnotowano pogorszenia właściwości po 18 latach narażenia na klimat Europy Środkowej.