INSTALACJE PRZEMYSŁOWE – woda, media chemiczne

 • Dobieramy systemy pozwalające na znaczące obniżenie kosztów inwestycji w wyniku montażu instalacji nie wymagających stosowania kompensatorów.

 

 • Dostarczamy kompletne systemy instalacyjne.
  • dla przemysłu,
  • dla budownictwa ogólnego.

 

AGRU – program sieci przesyłowych

Systemy rurociągowe dla przemysłu wykonywane są z surowców takich jak PP, PE, PPs, PPs-el, PE 80-el, PVDF, ECTFE spełniające różnorodne wymogi dotyczące odporności chemicznej, odporności na zmiany temperatury, wytrzymałości roboczej, ciśnieniowej, trudnopalności, małych ładunków elektrostatycznych itp.

Ponadto system rur dwuściennych, przy podwyższonych wymogach bezpieczeństwa, może zapewnić ochronę ludzi i środowiska naturalnego przed działaniem szkodliwych mediów. Te cienkościenne rury zostały stworzone specjalnie do transportu odpadów przemysłowych.

Oprócz różnorodności surowców, pojedyncze komponenty pozwalają na tworzenie rurociągów o dużych wymiarach względnie o dużej przepustowości.

 

SYSTEMY RUROCIĄGOWE DLA PRZEMYSŁU znajdują również zastosowanie w:

 • rurociągach z wodą chłodzącą
 • liniach produkcyjnych w przemyśle spożywczym
 • budowie urządzeń
 • przewodach procesowych do reakcji chemicznych
 • przewodach spalinowych

 

SYSTEMY RUROCIĄGOWE DLA PRZEMYSŁU można łatwo układać dzięki zgrzewaniu – zgrzewaniu doczołowemu, kielichowemu oraz elektrooporowemu. Osprzęt ułatwia montaż, zgrzewarki dopełniają kompletność systemu.

 

Do najważniejszych elementów programu dostawczego należą:

 • rury 10 mm do 1400 mm (PP, PE 100, PE 80, PPs, PPs-el, PE 80-el, PVDF, ECTFE)
 • kształtki przedłużone 20 mm do 315 mm (PP, PE 100, PE 80 / wtryskiwane)
 • kształtki krótkoramienne 20 mm do 630 mm ( PP, PE 100, PPs, PPs-el, PE 80-el, PVDF, ECTFE / wtryskiwane)
 • kształtki do zgrzewania elektrycznego 20 mm do 315 mm ( PP, PE 100 / wtryskiwane)
 • kształtki do zgrzewania kielichowego 20 mm do 110 mm ( PE 80, PP / wtryskiwane)
 • zawory, armatura 20 mm do 140 mm (PP, PVDF, ECTFE / wtryskiwane)
 • osprzęt ( kołnierze) 20 mm do 630 mm (PP / wtryskiwane)
 • zgrzewarki oraz osprzęt montażowy