INSTALACJE CIŚNIENIOWE – wewnętrzne i zewnętrzne

 

  • Dobieramy systemy pozwalające na znaczące obniżenie kosztów inwestycji w wyniku montażu instalacji nie wymagających stosowania kompensatorów.
  • Dostarczamy kompletne systemy instalacyjne.
    • dla przemysłu,
    • dla budownictwa ogólnego.

AGRULINE – rury i kształtki ciśnieniowe

Grupa produktów AGRULINE oferuje asortyment rur, kształtek, zaworów oraz części specjalnych służących do budowy rurociągów przeznaczonych do transportu gazu, wody i mediów chemicznych.

Dzięki obróbce wysokogatunkowych rodzajów PE przez najnowocześniejsze maszyny i urządzenia oraz znakomicie wyszkolonemu personelowi, systemy rurociągowe odpowiadają wysokim wymogom jakie stawia przemysł gazowniczy i zaopatrzenie w wodę pitną. Szczególną uwagę zwraca się na jakość tworzywa, gdyż stanowi ona podstawę żywotności produktu. Określa się ją na 50 lat.

Przy pomocy systemów rurociągowych AGRULINE można układać gazociągi w aglomeracjach miejskich. System ten nadaje się również do układania systemów wodociągowych wody pitnej.

Łączenie poszczególnych elementów w szczelne systemy rurociągowe jest proste. W łatwy sposób można też przeprowadzać prace konserwacyjne.

Dzięki dużej różnorodności dostępnych kształtek można stosować różne rodzaje zgrzewania – kielichowe, doczołowe oraz elektrooporowe.