Uszczelnienia dachów

AUSTROPLAN – folie dachowe.

Uszczelnianie budowli za pomocą dachowych folii uszczelniających AUSTROPLAN-u ze specjalnych termoplastycznych poliolefinów o elastomerowych właściwościach oferuje cały szereg zalet w porównaniu do innych systemów uszczelniających i tworzyw:

 • wysoka elastyczność,
 • szeroka odporność chemiczna,
 • odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych i promieniowaniu UV,
 • trwała odporność na mikroorganizmy,
 • odporność na korzenie,
 • bez dyfuzji wstecznej zmiękczaczy,
 • tolerancję bitumów,
 • odporność na polistyren piankowy EPS/XPS,
 • brak halogenowców,
 • jednorodna krawędź wzdłużna folii,
 • zwiększona odporność na ogień,
 • odporność na piankę poliuretynową.

Folie dachowe AUSTROPLAN FPO są łączone zgrzewaniem termicznym w jednorodny materiał. Idealną techniką jest zgrzewanie gorącym powietrzem za pomocą zgrzewarek na gorące powietrze np. Leister Varimat lub zgrzewarek ręcznych na gorące powietrze ze wskaźnikiem temperatury. 

Folie dachowe AUSTROPLAN nadają się znakomicie do napraw już istniejących uszczelnień dachów płaskich, ponieważ wykazują szczególną odporność na bitumy, polistyreny, osady emisyjne w warstwie żwiru, itp. 

 

Zakres zastosowania: 

 • uszczelnianie dachów płaskich z mocowaniem mechanicznym bez obciążenia dodatkowego (wystawione na 
  działanie wpływów atmosferycznych),
 • uszczelnianie dachów płaskich luźno położonych pod obciążeniem dodatkowym (żwirowanych, płyty betonowe itd.),
 • uszczelnianie zielonych (zazielenionych) dachów,
 • odnowa uszkodzonych uszczelnień.

 

Warianty produktu: 

 • folia jednorodna,
 • folia wzmocniona włókniną szklaną,
 • folia wzmocniona kratką poliestrową,
 • folia ekstruderowana szaro-czarna,
 • folia B2 żaroodporna (zwiększona odporność ogniowa DIN 4102 / OENORM 3800) 

Akcesoria: 

 • powlekane tworzywem sztucznym blachy ze stali ocynkowanej do krawędziowania styków dachowych,
 • prefabrykowane naroża, odpływy dachowe, obramienia, kleje i środki czyszczące.